Referenties / opdrachten
Bij Marieke denk ik aan woorden als professioneel, betrouwbaar, betrokkenheid en een teamplayer. Op haar kun je bouwen!
Marco Kuijpers/Twynstra Gudde - Partner/Projectdirecteur Eneco Leiding over Noord

Ik ervaar de samenwerking met Marieke altijd als effectief & efficiënt, doortastend, maar vooral als heel plezierig.
Hans Weij/BKDR Consultancy

Onverwachte steun, vanzelfsprekend, compleet. Zonder drukte of stress. Gedegen, zorgvuldig en gewoon dóen. Inzicht in de verhoudingen, eigen initiatief…
Kortom: méér dan een rechterhand.
Bedankt Mariek!’
Esther v.d. Valk/Esther van der Valk Consult – projectleider/coach)

Pittig, scherp, stevig en betrouwbaar.
(Beata Neerhoff/ Beaat Organisatieadvies/interim-manager)

‘Rustig, maar altijd beschikbaar en een steunpilaar voor anderen.
(Remco Bontenbal/Sociale Dienst Zeist/Manager afdeling Uitvoering)

‘Team-player waar je wat van kunt leren.’
(Matjan van Kessel/MVK Office Support/projectassistent)

‘Wat een organisatietijger.’
(Christa van Veldhuijzen/Firenze-psc)

Opdrachten
 • Eneco Warmte & Koude
  In de functie van projectsecretaresse ben ik betrokken bij de aanleg van een nieuwe warmteleiding ten behoeve van de stadsverwarming Rotterdam. In deze functie ondersteun ik de projectdirecteur en de omgevingsmanager. Daarnaast verzorg ik de inkoop opdrachten, organiseer ik nieuwe inleen, ben ik key user van het sharepoint en documentcontroller. Binnen de Business Unit Warmte & Koude ondersteunde ik, voor het project startte, de directeur Verkoop en Marketing in de functie van directiesecretaresse.
 • Dutch Hospital Data
  Ik ondersteunde het management van Dutch Hospital Data in de functie van secretaresse. Ik heb de werkprocessen in kaart gebracht en gestructureerd en daarnaast de collega secretaresse praktisch gecoacht.
 • De Nederlandsche Bank
  Bij De Nederlandsche Bank ondersteunde ik de manager en medewerkers van, in eerste instantie één afdeling binnen de Divisie Toezicht Banken, in de functie van Secretaresse. Daarnaast heb ik een tweede afdeling helpen opstarten binnen de Divisie Toezicht Banken met alle voorkomende werkzaamheden.
 • Stichting Holy
  Stichting Holy ondersteunde ik met het op orde brengen van het kantoor. Ik heb structuur aangebracht in de boekhouding, daarnaast geadviseerd op de diverse werkprocessen binnen de Stichting.
 • FPC 2landen
  Ter voorbereiding op de start van deze nieuwe TBS kliniek ondersteunde ik het management en de directie in de functie van management assistent. Daarnaast verzorgde ik de inkoop, factuurcontrole, budgetbewaking. Aangezien de diverse processen binnen deze startende organisatie nog in ontwikkeling waren, was kritisch meedenken en voorstellen doen van belang.
 • Triple A
  In de functie van projectassistent ondersteunde ik de procesmanager bij de organisatie van bijeenkomsten, de planning van capaciteit ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw automatiseringssysteem voor het onderwijsproces.
 • Twynstra Gudde
  Binnen Twynstra Gudde heb ik ondertussen kennis gemaakt met verschillende afdelingen. Ik heb er in de functie van secretaresse diverse adviseurs ondersteund en als directiesecretaresse ondersteunde ik één van de directeuren.
 • Regionale Sociale Dienst
  De Regionale Sociale Dienst te Zeist heeft diverse projecten opgestart om zoveel mogelijk cliënten te doen uitstromen naar werk of maatschappelijk te activeren via reintegratieprojecten. Ik was als projectassistent betrokken bij de organisatie van A tot Z van een van de projecten.
 • KPN
  Ik heb voor zowel de Director Investor Relations als de directeur Corporate Communication gewerkt als Directiesecretaresse/PA. Beide rapporteren direct aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 • ANVA
  Bij ANVA heb twee keer een periode van een zwangerschap opgevangen. De eerste keer als directiesecretaresse. De samenwerking was dermate goed bevallen dat ik een jaar later de personeelsfunctionaris heb vervangen voor alle operationele personeels aangelegenheden.
 • The Customer Connection
  The Customer Connection is een niet-commercieel netwerk voor ondernemingen gericht op kwaliteit en klantgerichtheid van hun dienstverlening.
  Voor dit netwerk heb ik op interim basis de leden-administratie gevoerd en enkele evenementen georganiseerd.
 • NIVEL Onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg
  Het NIVEL adviseert onder andere het Ministerie van Volksgezondheid en de Gezondheidsraad.
  In de functie van directiesecretaresse beoordeelde ik alle inkomende post en e-mail op prioriteit, handelde zaken waar mogelijk af, onder de aandacht brengen en bewaken van de voortgang. Alle voorkomende werkzaamheden op secretarieel